Lời cầu nguyện chuyển cầu – Những nhà lãnh đạo khỏe mạnh

1
Lời cầu nguyện chuyển cầu – Những nhà lãnh đạo khỏe mạnh

Bạn đã bao giờ nghĩ đến tên của một cá nhân, một người nào đó mà bạn đã không nghĩ đến trong một thời gian chưa? Bạn đã cảm thấy lòng mình đau buồn về tình trạng của một quốc gia mà bạn chưa từng thấy chưa? Hoặc có thể bạn đã khóc không thành lời khi nhận ra tội lỗi của đất nước mình. Có lẽ Đức Thánh Linh đang cố gắng khiến bạn cầu bầu cho một người hoặc một quốc gia. Cầu nguyện chuyển cầu là gì?

Từ điển của Webster nói về sự cầu thay là “hành động cầu thay, suy gẫm, cầu xin hoặc cầu nguyện thay cho người khác.” Sự cầu thay là lời cầu nguyện được dâng lên cho người khác theo sự hướng dẫn và soi dẫn của Đức Thánh Linh. Như Lời Đức Chúa Trời phán, người cầu thay sẽ trở thành người đi giữa, người sẽ “đứng trước tôi trong khoảng trống” (Ê-xê-chi-ên 22:30).

Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người sẽ là những người cầu thay, cho những người thực sự có thể thay đổi hoàn cảnh cuộc sống và con người thông qua những lời cầu nguyện nhiệt thành và ngay thẳng của họ.

Nhưng tại sao Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta không thay đổi con người và đảo ngược sự tàn bạo của thế giới chúng ta chỉ bằng sức mạnh và quyền năng của chính Ngài? Anh ấy có thể, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng Ngài đã chọn con người làm đồng lao với Ngài, nhờ chúng ta mà hòa giải đàn ông, đàn bà và trẻ em với chính Ngài. Thật là một đặc ân to lớn!

Kể từ buổi bình minh của lịch sử loài người, Đức Chúa Trời đã giao ước về mối quan hệ với sự sáng tạo đạo đức, độc nhất vô nhị này. Và ngay cả bây giờ trong thế giới thối nát của chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn tìm kiếm mối quan hệ với chúng ta – một mối quan hệ thông công mật thiết được vun đắp qua sự giao tiếp với Ngài trong nơi cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể lay chuyển bàn tay của Đức Chúa Trời và giải phóng công việc hòa giải của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã thiết kế rằng nó sẽ như vậy, có lẽ vì hai lý do: để chúng ta có thể học được cách chúng ta phụ thuộc vào Ngài, và Ngài có thể chia sẻ gánh nặng, đau buồn và niềm vui trong lòng Ngài với chúng ta.

Nguyên tắc can thiệp hiệu quả:

  1. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là ai, và đặc ân được tham gia vào chức vụ tuyệt vời giống như Chúa Giê-su (Hê-bơ-rơ 7:25). Ngợi khen Đức Chúa Trời về đặc ân được hợp tác với Ngài trong công việc của loài người qua lời cầu nguyện.
  2. Hãy chắc chắn rằng lòng bạn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời, bằng cách ban cho Đức Thánh Linh thời gian để kết tội, nếu không có bất kỳ tội lỗi nào chưa được công nhận (Thi 66:18; 139: 23-24).
  3. Hãy thừa nhận rằng bạn không thể thực sự cầu nguyện nếu không có sự hướng dẫn và năng lượng của Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:26). Hãy cầu xin Đức Chúa Trời kiểm soát bạn hoàn toàn bởi Thánh Linh của Ngài, tiếp nhận bằng đức tin mà Ngài làm, và cảm tạ Ngài (Ê-phê-sô 5:18).
  4. Đối phó mạnh mẽ với kẻ thù. Hãy đến chống lại hắn trong Danh toàn năng của Chúa Jêsus Christ và với “gươm của Thánh Linh” – Lời của Đức Chúa Trời (Jam. 4: 7; Ep 6: 12-18).
  5. Chết theo trí tưởng tượng, ước muốn và gánh nặng của chính bạn vì những gì bạn cảm thấy mình nên cầu nguyện (Châm 3: 5-6; Châm 28:26; Ê-sai 55: 8).
  6. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời ngay bây giờ trong đức tin – cho buổi nhóm cầu nguyện đáng chú ý mà bạn sắp có. Ngài là một Đức Chúa Trời đáng chú ý và sẽ làm điều gì đó phù hợp với tính cách của Ngài.
  7. Chờ đợi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự chờ đợi trong im lặng, lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài (Thi 81: 11-13; 62: 5; Mi-chê 7: 7;).
  8. Trong sự vâng lời và đức tin, hãy nói ra những gì Đức Chúa Trời mang đến trong tâm trí bạn, tin rằng Người Chăn Tốt Lành đang nói với lòng bạn (Giăng 10:27). Hãy tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn, mong đợi Ngài ban điều đó cho bạn. Ngài sẽ làm (Thi 32: 8). Hãy chắc chắn rằng bạn không chuyển sang chủ đề tiếp theo cho đến khi bạn đã cho Đức Chúa Trời thời gian để xả hết những gì Ngài muốn nói về gánh nặng này, đặc biệt là khi cầu nguyện trong một nhóm. Hãy được khích lệ bởi cuộc sống của Môi-se, Đa-ni-ên, Phao-lô và An-ne, biết rằng Đức Chúa Trời ban sự mặc khải cho những ai cầu thay thành một lối sống.
  9. Nếu có thể, hãy mang theo Kinh thánh nếu Đức Chúa Trời muốn chỉ dẫn hoặc xác nhận về điều đó (Thi. 119: 105).
  10. Khi Đức Chúa Trời không còn để tâm trí bạn cầu nguyện nữa, hãy kết thúc bằng cách ngợi khen và cảm ơn Ngài về những gì Ngài đã làm, nhắc nhở bản thân rằng “từ Ngài, qua Ngài và đến Ngài là muôn vật. Để anh được vinh quang mãi mãi! A-men. ” (Rô-ma 11:36)

MỘT LỜI CẢNH BÁO: Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối của trái tim con người đối với sự kiêu ngạo. Nếu chúng ta nói về những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ và thực hiện khi cầu thay, điều đó có thể dẫn đến việc phạm tội này. Đức Chúa Trời chia sẻ bí mật của Ngài với những người có thể giữ chúng. Có thể có lúc Ngài chắc chắn nhắc chúng ta chia sẻ, nhưng trừ khi điều này xảy ra, chúng ta nên giữ im lặng.

Bạn có muốn viết cho HealthyLeaders.com không? Hãy truy cập trang Viết cho chúng tôi của chúng tôi để gửi một bài báo!

bài viết tương tự

Leave a Reply