Một thiết kế để tham gia vào đời sống của Giáo hội địa phương – Những người lãnh đạo lành mạnh

0
Một thiết kế để tham gia vào đời sống của Giáo hội địa phương – Những người lãnh đạo lành mạnh

Nếu chúng ta muốn phát triển như những nhà lãnh đạo lành mạnh và xây dựng những người khác trở thành những nhà lãnh đạo lành mạnh, chúng ta cần một tư duy tổng thể thúc đẩy chúng ta không chỉ đọc một cuốn sách hay đi dự hội thảo. Chúng tôi cần biến đổi cuộc sốngvà điều đó cần có chiến lược có chủ đích.

Chúa Giê-su đã tạo ra một bối cảnh tổng thể, biến đổi của Bốn Động lực với các nhà lãnh đạo mới nổi của Ngài, và chúng ta cũng phải làm như vậy:

  1. Thuộc linh: Kết nối với Chúa nhờ quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần.
  2. Quan hệ: Kết nối với mọi người thông qua sức mạnh biến đổi của các mối quan hệ.
  3. Dựa theo kinh nghiệm: Kết nối với hành động thông qua sức mạnh biến đổi của việc làm.
  4. Hướng dẫn: Kết nối với lẽ thật nhờ quyền năng biến đổi của Lời Chúa.

Trong bối cảnh biến đổi như vậy, sự trưởng thành thực sự có thể diễn ra trong cuộc sống của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo và một môn đồ.

(Kiểm tra sức khỏe của bạn với tư cách là một thủ lĩnh hoặc đệ tử tại https://www.5ccheckpoint.com/ Nhận
quyền truy cập vào tất cả các thiết kế Four Dynamic của chúng tôi.)

Bạn có muốn viết cho HealthyLeaders.com không? Hãy truy cập trang Viết cho chúng tôi của chúng tôi để gửi một bài báo!

bài viết tương tự

Leave a Reply