Sự thất vọng lớn nhất của một giáo viên – Những nhà lãnh đạo khỏe mạnh

0
Sự thất vọng lớn nhất của một giáo viên – Những nhà lãnh đạo khỏe mạnh

Bạn đã bao giờ đổ hết cuộc đời mình cho ai đó chỉ để chứng kiến ​​người đó biến thành nỗi thất vọng lớn nhất có thể?

Tôi đã phải thất vọng với tư cách là một giáo viên và một người kỷ luật. Nhưng không có cái nào gần như tuyệt vời bằng cái mà tôi sắp kể cho bạn nghe.

Tôi sẽ không cung cấp cho bạn tên của giáo sư này, bởi vì bạn sẽ nhận ra nó ngay lập tức. Chỉ cần nói rằng, anh ta đã nhận một người trẻ rất có triển vọng để làm môn đệ trong đức tin. Danh tiếng của người thầy đến nỗi nếu để người ta biết rằng ông đang tìm người cố vấn, hầu hết mọi người sẽ bỏ tất cả để tình nguyện cho vị trí này.

Không có gì mà giáo sư này không làm cho sinh viên của mình. Ông đã mang theo người bảo trợ của mình trong các chuyến đi để học sinh có thể quan sát cách giáo viên xử lý một số tình huống khó khăn nhất. Chàng trai trẻ không chỉ có cơ hội nghe giảng nhiều giờ mà trong những giây phút riêng tư cũng có cơ hội hỏi người thầy của mình bất cứ câu hỏi nào và mong đợi câu trả lời.

Không ngạc nhiên khi giáo viên có kẻ thù. Đối với một số người, đó là sự ghen tuông chuyên nghiệp; những người khác đã bị xúc phạm bởi những điều anh ta nói. Có lẽ sai lầm lớn nhất của anh ấy là đã để bất cứ ai, ngay cả học sinh nhỏ tuổi của anh ấy, lại gần anh ấy như vậy. Sau đó, một lần nữa, có lẽ anh ấy đã nhìn thấy nó đến cùng.

Vì thông qua sinh viên này, kẻ thù của giáo sư đã tìm thấy cơ hội của họ và theo đúng nghĩa đen, đã đóng đinh anh ta vào thập tự giá.

OK, đến giờ bạn đã biết tôi đang nói về ai và mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Nếu bạn là một giáo viên, và nếu bạn đã từng kỷ luật bất kỳ ai, điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn có thể không gặp một hoặc hai lần thất bại? Nếu bạn, là một người kỷ luật, khiến bản thân dễ bị tổn thương, tại sao bạn nên mong đợi không bị tổn thương, thậm chí là tổn thương sâu sắc, đôi khi?

“Vì chúng ta chia sẻ cách dư dật trong những đau khổ của Đấng Christ, thì nhờ Đấng Christ, chúng ta cũng được an ủi dồi dào.” (2 Cô-rinh-tô 1: 5 ESV)

Hãy nhớ rằng, bạn và tôi truy nguyên dòng dõi thuộc linh của chúng ta về 11 môn đồ đã không phản bội Chúa Giê-su. Chúng ta truyền lại di sản tình yêu đó cho những người mà chúng ta đệ tử, những người sẽ chuyển nó cho những người bảo vệ của họ.

Và nếu bạn có một Judas trong đời, hãy nhớ rằng, Chúa Giê-su cũng có một Judas.

Tạm dừng và suy ngẫm:

Hãy nghĩ về những thất bại trong quá trình lao động của bạn trong việc rèn luyện kỷ luật và xây dựng các nhà lãnh đạo.
Làm thế nào bạn sẽ thể hiện ân điển và lòng thương xót như Chúa Giê-su đã làm và hiển thị sự vinh hiển của Đức Chúa Trời?
Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời giúp bạn tôn vinh Ngài ngay cả trong những trường hợp không trung thành và thất bại rõ ràng.

Bạn có muốn viết cho HealthyLeaders.com không? Truy cập trang Viết cho chúng tôi của chúng tôi để gửi một bài báo!

bài viết tương tự

Leave a Reply