Thiết kế Phát triển Lãnh đạo Chuyển đổi – Lãnh đạo Khỏe mạnh

0
Thiết kế Phát triển Lãnh đạo Chuyển đổi – Lãnh đạo Khỏe mạnh

Sự phát triển của nhà lãnh đạo mang tính chuyển đổi đòi hỏi nhiều hơn là sự hướng dẫn trong lớp học. Sự biến đổi cuộc sống diễn ra thông qua sự kết hợp của “Bốn động lực của sự biến đổi”:

  • Động lực tinh thần– bao gồm cầu nguyện, thờ phượng, suy tư, suy gẫm trong Lời;
  • Động lực học quan hệ– bao gồm khuyến khích, trách nhiệm giải trình, ví dụ, cố vấn, huấn luyện viên;
  • Động lực học kinh nghiệm– bao gồm vừa học vừa làm, bài tập đầy thách thức và áp lực;
  • Động lực học– sự giảng dạy Lời Chúa một cách hấp dẫn và tương tác.

Tuy nhiên, đào tạo truyền thống hầu như chỉ sử dụng Động lực hướng dẫn.

Do đó, khi chúng tôi thiết kế đào tạo, nó chủ yếu bao gồm việc tập hợp nhiều nội dung. Chúng tôi dành sự quan tâm đáng kể đến việc đảm bảo nội dung chính xác và cân đối cũng như phân phối nội dung theo đúng thứ tự, v.v. Theo truyền thống, thiết kế đào tạo về cơ bản có nghĩa là chuẩn bị nội dung.

Nếu chúng ta chuyển sang quy trình 4D toàn diện, tất nhiên chúng ta vẫn sẽ cần nội dung được thiết kế tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ cần thiết kế tốt của ba động lực khác. Chúng ta có thể thấy điều này trong chức vụ của Chúa Giê-su: Ngài đã tập trung rất nhiều vào thiết kế động lực học thuộc linh, quan hệ và kinh nghiệm.

Để làm được điều này đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể trong tư duy từ các phương pháp tiếp cận chương trình học truyền thống. Chúng ta phải nghĩ rộng hơn về thiết kế đào tạo. Chúng tôi không thể giới hạn thiết kế của mình trong phạm vi nội dung; chúng tôi cũng phải cố ý kết hợp thiết kế cho ba động lực khác. Chúa Giê-su đã thiết kế các mối quan hệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, thử thách, áp lực, đủ thứ – và tất cả những điều đó kết hợp với nhau hiệu quả để mang lại sự biến đổi cuộc sống cho các môn đồ của Ngài.

Gần đây tôi đã ăn một món rất ngon khi tôi ở Châu Á. Đó là một món hải sản nổi tiếng của vùng – một món ăn với nhiều nguyên liệu khác nhau. Có mì, nước, hải sản, gừng, đường, rượu gạo và những thứ khác. Có rất nhiều nguyên liệu độc đáo nhưng tất cả đều kết hợp với nhau để tạo nên một món ăn ngon. Đây là cách thiết kế đào tạo!

Khi người đầu bếp chuẩn bị món ăn, anh ta biết anh ta dự định sản phẩm cuối cùng trông như thế nào, có mùi như thế nào và hương vị như thế nào. Anh ấy bắt đầu với mục tiêu và sau đó anh ấy xác định những thành phần cần phải đi vào, theo thứ tự, cách chúng nên được trộn với nhau và cách nấu – tất cả các chi tiết của thiết kế.

Đây là cách chúng tôi có thể thiết kế đào tạo. Chúng tôi có thể có một chương trình giảng dạy hoặc một thiết kế bằng văn bản, và thiết kế bằng văn bản có thể cung cấp cho chúng tôi định hướng về cách tiếp tục cung cấp tất cả bốn Động lực của Chuyển đổi. Bản thiết kế sẽ cho chúng ta thấy các thành phần khác nhau và cách chúng được trộn với nhau.

Chúa Giê-xu không có một chương trình giảng dạy bằng văn bản; Anh ấy không cần nó. Ngài sống trong mối tương giao hoàn hảo, không gián đoạn với Cha Ngài, và từ Cha Ngài, Ngài luôn biết điều đúng đắn phải làm trong từng thời điểm. Nhưng chúng tôi cần loại thiết kế này.

Thiết kế chuẩn bị và Thiết kế đáp ứng

Về cơ bản, Chúa Giê-su đã thực hiện hai kiểu phát triển nhà lãnh đạo. Đầu tiên, Ngài sẽ thiết kế trước các mối quan hệ, trách nhiệm, v.v., sau đó Ngài sẽ dẫn dắt các môn đồ của Ngài thông qua những kinh nghiệm và giáo lý đó. Đây là “thiết kế chuẩn bị.”

Nhưng chúng ta cũng thấy một kiểu thiết kế thứ hai, khi mọi thứ tự nhiên xảy ra xung quanh Ngài và sau đó Ngài tương tác với những cơ hội đó theo cách có thể biến đổi cho các môn đồ của Ngài. Do đó, một số thiết kế đã chuẩn bị trước trong khi những lần khác trả lời cho những gì đã xảy ra. Nhưng trong cả hai trường hợp đều có mục đích và chủ ý. Chúa Giê-su luôn suy nghĩ về những gì đang xảy ra và cách Ngài có thể sử dụng nó như một cơ hội để biến đổi cuộc đời.

Nếu chúng ta hiểu rõ về các nguyên tắc phát triển nhà lãnh đạo chuyển đổi, chúng ta có thể làm cả hai. Chúng ta có thể chuẩn bị trước các thiết kế và chúng ta cũng có thể ứng phó tốt với bất cứ điều gì xảy ra một cách tự nhiên trong quá trình phức tạp của cuộc sống.

Bạn có muốn viết cho HealthyLeaders.com không? Hãy truy cập trang Viết cho chúng tôi của chúng tôi để gửi một bài báo!

bài viết tương tự

Leave a Reply